Advertising Workshop Showcase 2016: AD of Thrones

0
510
Klook.com

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2016: AD of Thrones

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า  Advertising Workshop Showcase 2016: AD of Thrones ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษาทีมที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังร่วมให้เกียรติในการรับฟังและให้คำแนะนำงาน ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตร จาก ผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในปีนี้นำเสนองานภายใต้แนวคิด “AD of Thrones”  โดยในปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 3 ตราสินค้า ได้แก่ Glendee, Yayoi และ Kidkid ซึ่งแต่ละสินค้า (product) มีดินแดนของตนเอง ในแต่ละดินแดนก็มีตราสินค้ามากมาย โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้มาซึ่งบัลลังก์การสื่อสารนั้นต้องอาศัยการเข้าใจและการทำการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภค โดยในหนึ่งดินแดนสินค้าจะมีเพียงหนึ่งการสื่อสารเท่านั้นที่จะได้ครอบครองบัลลังก์ หรือได้เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

ad1

(ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ภาควิชาการโฆษณา อาจารย์ณัทภัฏ ปั้นจาด อาจารย์พิสชา เหมวชิรวรากร อาจารย์ชุตินันท์ แก้วกาธร อาจารย์พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์ อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร อาจารย์ปรีชญา แม้นมินทร์ (แถวหลังเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา) อาจารย์อาภาศรี โสธรวิทย์ อาจารย์ดวงพร สุพันธุ์วณิช อาจารย์ปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา) อาจารย์จริยา หวู (แถวหน้าเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา) และนางสาวศุภนิดา จรัสศรีวิสิษฐ ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4)

ad2

(อาจารย์ จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณ ชัยศิริ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัทกรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณ กิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ บริษัทเอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด คุณ ยศสรัล แต้มคงคา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด อาจารย์กร พูนศิริวงศ์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ยศพล ชุติปัญญะบุตร ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมกัน ในงาน Advertising Workshop Showcase 2016)

ad3

(คุณ พวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสายงานการตลาด จากบริษัท TOA Paint (Thailand) Co., Ltd. (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ad4

(คุณพิทยะพันธุ์ ศรีแววเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ จากบริษัท J. Walter Thomson Bangkok และคุณ พันธุ์ศูรย์ สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายศิลป์ จากบริษัท Amex Team Advertising)

ad5

(คุณ ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม นักจัดรายการวิทยุ และนักแสดง)

ในปีนี้ทีมที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ ได้แก่ “ทีม Addicted” ภายใต้แนวคิด “Cook Count” ทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบเกลนดี้ ได้แก่ “ทีม A Hook” ภายใต้แนวคิด “มันมันส์แบบไม่มัน” และทีมที่ชนะการประกวดสำหรับผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งคิดคิด ได้แก่ “ทีม Survivor” ภายใต้แนวคิด  “Classic Confident”

อาจารย์ จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “ธีมปีนี้คือ AD of Thrones ซึ่งสะท้อนถึงผลงาน และความคิด ของนักศึกษาที่เรียนและทำงานอย่างตั้งใจที่จะนำเสนอ เรื่องการสื่อสารทางการตลาดและกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ให้แก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์เหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าให้เป็นผู้นำทางการตลาดค่ะ”

อาจารย์ จุฬามณี กล่าวต่ออีกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกับนักศึกษามานานหลายเดือนและกับบางคนยาวนานหลายปี ในฐานะอาจารย์ อยากให้นักศึกษาตระหนักว่าชีวิตไม่ได้ง่ายดายและการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ควรจะไม่ย่อท้อและจะต้องมีความคิดเชิงบวก การเรียนรู้คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระยะยาวและปริญญาตรีไม่ใช่แค่การจดจำเนื้อหาในหนังสือหรืองานที่ได้รับมอบหมายเพียงเท่านั้น มันเปรียบเสมือนเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตที่จะเตรียมตัวต่อความท้าทายมากมายในชีวิต”

นางสาวศุภนิดา จรัสศรีวิสิษฐ์ ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโฆษณา กล่าวว่า งานในครั้งนี้เป็นงานที่โชว์ผลงานทั้งหมดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาคโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทุกผลงานล้วนผ่านการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนเกิดเป็นผลงานที่ดีที่สุด ที่นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจนำเสนอ

“Workshop และ Showcase สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ ในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่ม มันทำให้เรารู้ว่าการทำงานในสายโฆษณานั้นเราจะยึดความคิดตัวเองเป็นหลักและจะทำงานคนเดียวไม่ได้ เราต้องอาศัยทุกคนในกลุ่มช่วยกันในการขับเคลื่อนงานของเราให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ระหว่างทางมันอาจจะไม่ได้ราบรื่น เพราะความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะขัดแย้งและไม่ตรงกัน แต่ถ้าเราสามารถรับมือกับมันได้ และแก้ปัญหาเป็นเราก็พร้อมแล้วแหละค่ะที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตการทำงานของจริง นอกรั้วมหาวิทยาลัย”

นางสาวศุภนิดา กล่าวต่ออีกว่า “สำหรับเราแล้ว Workshop และ Showcase ก็เหมือนการแข่งเรือยาวค่ะ ที่ทุกคนบนเรือจะต้องช่วยกันพายอย่างขยันขันแข็ง เพื่อนำเรือลำของเราเข้าสู่เส้นชัยก่อนทีมอื่น หากมีใครคนหนึ่งในทีมหยุดพาย แน่นอนค่ะว่าเรือลำของเราก็จะแล่นช้าลง และสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเรือลำที่ทุกคนช่วยกันพายไปข้างหน้าอย่างสามัคคี”

สำหรับทีมที่ชนะ นางสาวชลดา พิทักษ์กรณ์ ตัวแทนจาก “ทีม Addicted” พูดถึงที่มาของแนวคิดว่า “กลุ่มเราเน้นไปในด้านการเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติ ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ ยาโยอิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ขั้นตอนการทำอาหาร ที่ยังไม่ได้มาตรฐานในสายตาผู้บริโภค และเรื่องที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า ยาโยอิ จริง ๆ แล้วเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้กลุ่มของเราจึงใช้ บิ๊กไอเดีย “Cook Count” เพื่อสื่อถึงเทคนิค และมาตรฐานการทำอาหารของยาโยอิ ที่ใช้เทคนิคการจับเวลา และด้วยแท็กไลน์ที่ว่า “เคล็บลับ จับเวลา จากญี่ปุ่น” เพื่อย้ำถึงต้นกำเนิดของแบรนด์ และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย”  โดยนางสาวชลดา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกดีใจค่ะ แต่คงจะพูดว่าหายเหนื่อยไม่ได้ เพราะกลุ่มอื่นก็ทำงานหนักเหมือนกัน สิ่งที่ทำให้กลุ่มของเราชนะ อาจจะเป็นเพราะความพอใจของลูกค้า หรือ ความเป็นไปได้ที่ลูกค้ามองเห็นจากแคมเปญ ซึ่งนั้นมันมีประโยชน์กับพวกเรามาก เพราะมันเพิ่มความมั่นใจ ว่า การทำงานของพวกเรานั้น มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริง และนั้นมันมีความหมายกับการทำงานในอนาคตของพวกเรามากค่ะ”

ad6

(คุณ กิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้กับทีม Addicted)

นางสาวมนัญชยา วังศรี ตัวแทนจาก “ทีม A Hook” พูดถึงที่มาของแนวคิด “มันมันส์แบบไม่มัน” ว่า “จากการศึกษา Product insight และ consumer insight พบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราเกี่ยวข้องกับคำว่า “มัน” ค่ะ โดย “มัน” แรกมาจากมันฝรั่ง เพราะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ ส่วน “มันส์” ที่สองนี้เราหมายถึงความสนุกความมันส์ค่ะ ซึ่งมาจาก consumer insight เพราะกิจกรรมที่ target ของเราชอบทำจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกและจะสนุกยิ่งขึ้นหากทำกิจกรรมนั้น ๆ กับเพื่อนหลาย ๆ คน ส่วน “แบบไม่มัน” สุดท้ายนี้มาจาก product insight ของมันฝรั่งแท่งทอดกรอบเกลนดี้ ที่ผลิตโดยวิธีการอบสุญญากาศไร้น้ำมัน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากินเกลนดี้อร่อยมันส์ดีต่อสุขภาพค่ะ” โดยนางสาวมนัญชยา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “ดีใจค่ะ ไม่คาดหวังเลยว่าจะชนะแต่ก็คิดว่างานที่ทำออกมาไม่น้อยหน้าใครเลย ภูมิใจ กล้าโชว์งานตัวเอง มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก งานหนักต้องใช้ความรู้จากหลายวิชามาเพื่อทำเวิร์คช็อป ลืมไปแล้วบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ต้องพยายามค่ะ โชคดีที่ได้กลุ่มทำงานที่ดี ถึงแม้ว่างานอาจจะไม่ได้เป็นที่ 1 แต่พอทุกครั้งที่ทำงานมีเพื่อนที่เราเข้าใจกันทำให้เราผ่านจุดนี้มาได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเวิร์คช็อปเป็นเรื่องที่แย่ อาจจะจะเป็นช่วงลำบากของการทำงาน แต่เป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่ได้ทำงานกับเพื่อนดี ๆ โดนดุก็โดนด้วยกันมีเพื่อนร่วมชะตากรรมด้วยกันตั้งหลายคนไม่ต้องกลัวอะไรเลย แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจทำงานนะงานที่ทำออกมานั้นก็คือที่สุดความสามารถของพวกเราแล้ว”

ad7

(คุณ ชัยศิริ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท จากบริษัทกรีนเดย์ โกลบอล จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้กับทีม A Hook)

นายทัศน์พล เตชวัฒนสิริกุล หัวหน้า “ทีม Survivor” อธิบายรายละเอียดแนวคิด  “Classic Confident” ว่า “กลุ่มของผมมองว่า แบรนด์คิดคิด เป็นแบรนด์ที่มีความคลาสสิคเป็นของตนเอง เป็นแบรนด์มีความออริจินอล เพราะเป็นหมากฝรั่งไทยหนึ่งเดียวที่คงอยู่ในตลาดมายาวนาน และนี่เป็นจุดแข็งของเรา และเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่า เราเป็นแบรนด์หมากฝรั่งที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ครับ สิ่งที่ต้องการสื่อสำหรับแคมเปญนี้ คือ การตอกย้ำถึงความเป็นออริจินอลแบรนด์ของหมากฝรั่งคิดคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยผู้บริโภคของกลุ่มผมที่ว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชอบหมากฝรั่งคิดคิดเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวตน ดังนั้น หมากฝรั่งคิดคิดจึงเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้บริโภคที่มีความมั่นใจในตัวตนเพราะเรามั่นใจในความคลาสสิคและออริจินอลของแบรนด์” นายทัศน์พล กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัลอีกว่า “ดีใจครับ และขอบคุณอะไรหลาย ๆ อย่าง ขอบคุณเพื่อน ๆ ขอบคุณพ่อแม่ ขอบคุณอาจารย์ทุกคน ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณกูเกิ้ล ขอบคุณพาวเวอร์พอยท์ ขอบคุณอโดบี้ ขอบคุณห้องคอมมอนรูม หออนันดาสำหรับใช้ทำงาน ขอบคุณเซเว่นฯ สำหรับกาแฟเพื่อการทำงานโต้รุ่ง… ขอบคุณทุก ๆ คนครับ”

ad8

(คุณ ยศสรัล แต้มคงคา กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้กับทีม Survivor)

คุณ ธีร์วี จิระวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดยาโยอิ จากบริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้สนับสนุนจากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ กล่าวว่า “วันนี้นะคะ ก็ดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็นเกียรติที่ได้มาฟังผลงานของอนาคตคนที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงโฆษณาหรือการตลาด ได้ฟังมาหลายช่วงแล้วนะคะ ตอนท้าย ๆ นี่น้อง ๆ ปล่อยของ หลาย ๆ กลุ่มได้ทำการบ้านมาจากคอมเม้นท์คราวที่แล้ว มีการคิดนอกกรอบ มี insight ที่ดี ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในเรื่องการนำเสนอ มีสิ่งที่ดูดดึงพอสมควร สิ่งที่อยากจะฟังน้อง ๆ ที่ทำงานในอนาคตก็คือไอเดียที่มีนี่แหละ ใช้พลังได้อย่างเต็ม การทำงานบางครั้งจะมีผิดพลาดแต่อย่าหยุด ลองผิดลองถูกเราก็จะเจอสิ่งที่ต้องการค่ะ”

ad9

(คุณ ธีร์วี จิระวงศ์ (คนที่สามจากซ้าย) ถ่ายรูปร่วมกับผู้สนับสนุนจากบริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด และอาจารย์พิสชา เหมวชิรวรากร)

คุณ ชัยศิริ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท จากบริษัทกรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ผู้สนับสนุนจากผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบเกลนดี้ กล่าวว่า “จากที่เห็นผลงานของน้อง ๆ แล้ว ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน และน้อง ๆ ทุกคน ที่ช่วยกันทำพรีเซนต์ได้ดีมาก ทางบริษัทของพี่จะนำข้อดีของแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วนำไปใช้ที่บริษัทครับ”

คุณ ชัยศิริ คงศุภมานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “อยากจะฝากน้องๆว่า ในห้องเรียนก็คือเป็นประสบการณ์หนี่ง ถ้าออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอก ก็อีกประสบการณ์หนึ่ง อยากจะฝากน้อง ๆ ว่าการทำงานต้องมีทีมเวิร์ค ร่วมมือร่วมใจ การทำงานคนเดียวไม่สามารถจะทำได้ครับ”

ad10

(คุณ ชัยศิริ คงศุภมานนท์ (คนที่สองจากซ้าย) และผู้สนับสนุนจากบริษัทกรีนเดย์ โกลบอล จำกัดถ่ายภาพร่วมกัน)

คุณ ยศสรัล แต้มคงคา กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด ผู้สนับสนุนจากผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งคิดคิด กล่าวว่า “หลังจากชมงานทั้งหมด ถือว่าเป็นการเปิดไอเดียใหม่ ๆ ให้ทางผู้ประกอบการ เพราะว่าด้วยสินค้าของเราเอง ก็ไม่ได้ติดตลาดเท่ากับสินค้าหมากฝรั่งของคู่แข่งยี่ห้ออื่น จริง ๆ คิดว่าไม่มีคนรู้จัก ไม่ค่อยมีคนบริโภคของเราแล้ว แต่จากที่น้อง ๆ ไปทำมา ก็ทำให้เราเห็นโอกาส ว่าหมากฝรั่งของเรา หมากฝรั่งของคนไทย สามารถทำอะไรได้บ้างตามไอเดียที่น้องแนะนำมา อาจจะนำมาปรับรวม ๆ กัน ไอเดียที่น้อง ๆ ทำมาก็ดีหมดครับ แต่เราก็มองว่าอะไรที่พอทำได้ พอจะไปได้มากที่สุด”

คุณยศสรัล แต้มคงคา กล่าวต่ออีกว่า “อยากจะให้คิดนอกกรอบอย่างที่น้อง ๆ คิดมาก็ดีแล้วครับ ที่น้อง ๆ พยายามคิดมา ให้มันต่าง มีอะไรใหม่ ๆ และประยุกต์ใช้ได้จริง จะต้องใหม่และใช้ได้จริง ก็จะโดนใจผู้บริโภค”

ad11

(คุณยศสรัล แต้มคงคา (คนที่สามจากซ้าย) และผู้สนับสนุนจากบริษัท เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัดถ่ายภาพร่วมกัน)

คุณ ชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้นำเข้ารถยนต์ Jaguar Land Rover จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “ชื่องาน AD of Thrones ได้แรงบันดาลใจจาก Game of Thrones ซึ่งถือว่าอินเทรนด์ดีนะครับ รู้สึกถึงความตั้งใจในการทำงาน ที่ประทับใจมาก คงเป็นไอเดียที่น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดออกมา จากหลาย ๆ ทีมที่ต่างกัน กล้าคิด จากที่ผมทำงานมา พอทำมาเรื่อย ๆ ก็รู้สึกจะคุ้นชินแล้วก็มีแต่ไอเดียเดิม ๆ แต่พอได้มาเห็นน้อง ๆ คิดใหม่ ไอเดียใหม่ ๆ คิดเป็นครั้งแรกแล้วลงมือทำ จินตนาการมันกว้างกว่าครับ”

คุณขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการ จากบริษัท Luxellence Center กล่าวเสริมว่า “จากที่ได้ไปดูมาหลาย ๆ ห้อง รู้สึกว่างานที่ทำออกมาดีขึ้นทุก ๆ ปี นี่พูดจากใจจริง ๆ รู้สึกว่ามุมมองที่เด็กถ่ายทอดผ่านแคมเปญ ไอเดียใหม่ ๆ กล้าคิดกล้าทำ ไม่ได้บอกว่าไอเดียนี้เวิร์ค ไม่เวิร์ค แต่แค่นักศึกษาคิดที่กล้าคิด กล้าทำนอกกรอบก็ดีแล้ว”

ad12

(คุณ ชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้นำเข้ารถยนต์ Jaguar Land Rover จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด และคุณขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการ จากบริษัท Luxellence Center ถ่ายภาพร่วมกัน)

คุณญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดูแลลูกค้า จากบริษัท All Coco Group Co., Ltd. กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “หลาย ๆ กลุ่มก็ไอเดียดีนะคะ โดยภาพรวมดีะ มีตัวเลือกให้เลือกเยอะค่ะ โดยรวมคือทำการบ้านเยอะดี รู้ลึกและมีมุมของนักศึกษาเยอะ ถ้าลูกค้ามีเงินอยู่จำกัดอยากให้นำเสนอตัวเลือกนี้เพิ่มว่า อะไรคือสื่อหลักสำคัญที่จำเป็นจะต้องมี”

ad13

(คุณญาตา อ่อนอิน (คนที่สองจากซ้าย) และตัวแทนจากบริษัท All Coco Group Co., Ltd. ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

คุณกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท Maya กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “ดีครับ ที่ได้ดูผลงานเด็กเอแบคเก่งอยู่แล้วครับ สนุกดี จริง ๆ เห็นพรีเซนต์แล้วทุกคนก็กล้าที่แสดงความสามารถ พรีเซนต์เก่ง วิธีการคิด executionใช้ได้เลยครับ พร้อมผลิตแบรนด์ได้เลย ชอบครับ”

ad14

(คุณกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท Maya)

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Brilliant & Million กล่าวถึงนักศึกษาภาควิชาโฆษณาชั้นปีที่ 4 ว่า “การทำงานที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุด ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็สามารถไปได้ ก็คือเราจะต้องมีความตั้งใจ ควรจะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งในยุคปัจจุบันดิจิตัลมีส่วนสำคัญ ควรเอาความคิดสร้างสรรค์มาร่วมด้วย และไม่ลืมที่จะพยายามอัพเดตตัวเองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือช่องทางการติดต่อกับลูกค้าวิธีใหม่ ๆ และนำมาใช้กับวิชาชีพของเราค่ะ”

ad15

(คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Brilliant & Million (คนที่สองจากซ้าย) และคุณขวัญตา ศิริวัจนางกูร รองผู้อำนวยการ จากบริษัท Luxellence Center (คนแรกจากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา) และอาจารย์พิสชา เหมวชิรวรากร)

 

Klook.com