รายได้เสริม รายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษ

0
3216
Klook.com

ยุคนี้การมีรายได้เสริมหรือทำหลายๆอาชีพ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ประจำหรือที่เรียกกันว่า “มนุษย์เงินเดือน” ซึ่งมีรายได้ตายตัวถึงแม้จะเป็นอาชีพที่หลายๆคนมองว่ามีความมั่นคงทางการเงิน แต่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใช้เงินในอนาคตมาซื้อบ้านซื้อรถหรือเลือกซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตนเอง ทำให้ต้องดิ้นรนหางานพิเศษทำเพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

รายได้เสริม คืออะไร

คำว่า รายได้เสริม หมายถึงรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษ หรือเป็นรายได้จากอาชีพเสริมไม่ใช่รายได้จากงานประจำ อาชีพเสริมจึงเป็นช่องทางการทำกินเพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นเพราะรายได้จากงานประจำไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่ายหรือไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

รูปแบบการหารายได้เสริม

ลักษณะการหารายได้เสริมมีหลายรูปแบบ สำหรับคนที่มีงานประจำอยู่แล้วอาจหารายได้เสริมจากงานฝีมือที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์ เช่น งานเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ที่เป็นงานแฮนด์เมดซึ่งเป็นงานอดิเรกทำในเวลาว่างแต่สามารถพัฒนานำมาสร้างเป็นรายได้ หรือการหารายได้เสริมจากการลงทุนทำธุรกิจอื่นๆที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าขายประกัน ค้าขายในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกงาน เป็นต้น

ข้อดีของการทำอาชีพเสริม

  1. รายได้เสริมส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานที่มีความรักและความชื่นชอบอยู่แล้ว ข้อดีก็คือนอกจากทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างความสุขให้กับตนเองจากการทำในสิ่งที่ชื่นชอบและสนใจอยู่แล้ว
  2. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
  3. อาชีพเสริมช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในการทำงานประจำ เพราะหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ยังมีอาชีพเสริมสำรองอยู่
  4. การมีรายได้หลายๆช่องทางทำให้มีความมั่นคงทางการเงิน
  5. รายได้ที่เกิดจากอาชีพเสริม บางอาชีพไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนแต่สามารถมีรายได้แบบจับเสือมือเปล่า

ความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน การหารายได้จากอาชีพเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของคนที่มีการวางแผนบริหารรายได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตอย่างเป็นระบบ

Klook.com