ความหมายของ แฟรนไชส์ (Franchise)

0
22295
Klook.com

อาชีพที่ช่วยให้คนต้องการลงทุนทำธุรกิจประสบความสำเร็จหรือสามารถเริ่มต้นในอาชีพนั้นๆได้ง่ายขึ้น ก็คือ การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะเป็นอาชีพที่มีการคิดค้นสูตรและวางระบบการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดีแล้ว

แฟรนไชส์ คืออะไร

แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นประโยคที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง สิทธิพิเศษหรือสิ่งที่บริษัทมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนทุกระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน ในลักษณะการถ่ายทอดรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อต้องการให้รูปแบบและวิธีดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุกๆสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ลักษณะการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัจจุบัน แฟรนไชส์มีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบจะต้องมีองค์กระกอบเป็นปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. จะต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ซึ่งมีการตกลงร่วมในการทำธุรกิจร่วมกันทั้งมีสัญญาและไม่มีสัญญา
  2. จะต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือบริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน
  3. ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee)

ปัจจัยความสำเร็จในการลงทุน

ธุรกิจแฟรนไชส์มีหลากหลายประเภทและหลายแบรนด์ แต่การเลือกลงทุนและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์หรือแบรนด์สินค้านั้นๆเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น

  1. กลุ่มลูกค้า แฟรนไชส์แต่ละรูปแบบอาจเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
  2. ทำเลที่เหมาะกับการลงทุน ธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภทเหมาะกับทำเลการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อเราเลือกกลุ่มลูกค้าได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการเลือกทำเล หากเราต้องการขายให้ลูกค้ากลุ่มวัยทำงานที่มีกำลังซื้อ ก็ควรเลือกทำเลที่มีหน่อยงาน ห้างร้าน หรือบริษัทตั้งอยู่ในย่านนั้น ในขณะเดียวกันหากต้องการขายให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทำเลที่เหมาะกับการลงทุนก็ควรตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือขายในศูนย์อาหารของสถานศึกษานั้นๆ
  3. ขนาดของธุรกิจ การกำหนดขนาดของธุรกิจขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เช่น ทำเลที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เป็นต้น
  4. ปัจจัยความสำเร็จขึ้นอยู่กับงบประมาณ เมื่อกำหนดขนาดของธุรกิจได้แล้ว ก็ต้องพิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีบุคลากรให้บริการกับลูกค้า ไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถดำเนินงานได้ด้วยเจ้าของเพียงคนเดียว การลงทุนก็ต้องมีเงินทุนสำรอง
  5. ขึ้นอยู่รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เลือกลงทุน เช่น เลือกจากรูปแบบและเงื่อนไขของแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ หรือเลือกจากความมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า

สรุป แฟรนไชส์ หมายถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือวิธีทำการตลาด เพื่อกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคโดยมีการวางระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน

Klook.com