ทําธุรกิจอะไรดี

0
1945

5ในยุคนี้ ควร “ทำธุรกิจอะไรดี” คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคน แต่คำตอบที่ได้คงหลากหลายธุรกิจ เพราะความถนัดและชื่นชอบของคนเราแตกต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้การตัดสินใจทำธุรกิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรนำมาพิจารณา เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

ทําธุรกิจอะไรดี/ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา

การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จ เพราะยิ่งทำง่ายคู่แข่งก็ย่อมมากตามไปด้วยเนื่องจากใครๆก็ทำได้ ดังนั้นปัจจัยที่นำมาพิจารณาก่อนเลือกลงทุนจึงมีผลต่อความสำเร็จ เพราะแต่ละคนย่อมมีความถนัดและชื่นชอบ หรือมีแนวคิดในการบริหารที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.พิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรกๆก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ต้องการทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เงินทุน ไม่ต้องกักตุนสินค้าหรือไม่ต้องมีหน้าร้าน ดังนั้นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นสินค้าออนไลน์ได้ สามารถนำรูปถ่ายสินค้าเหล่านั้นมาโพสต์ขายและเมื่อมียอดสั่งซื้อหรือมีเงินโอนค่าสินค้ามาให้ ต้องสามารถจัดส่งสินค้าตามรูปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5

2.พิจารณาธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหรือตามเทรนด์

หากต้องการเลือกทำธุรกิจอะไรดี ที่สินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหรือตามเทรนด์แฟชั่น และหากเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นมากนัก ควรเป็นสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม สินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สินค้าสำหรับเด็กประเภทของใช้เด็ก เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้เติบโตสวนกระแส ตราบใดที่คนยังรักสวยรักงามและรักสุขภาพ หรือตราบใดที่ยังมีเด็กเกิดใหม่สินค้าย่อมขายได้เสมอ

3.พิจารณากลุ่มลูกค้าว่าเป็นใคร

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจก็คือลูกค้าหรือผู้บริโภค  หากไม่เลือกการลงทุนจากประเภทของสินค้าปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าวัยเด็ก วัยรุ่นวัยเรียน วัยหนุ่มสาววัยทำงาน พ่อบ้านแม่บ้าน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเลือกธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราสนใจ

4.พิจารณารูปแบบการลงทุน

การลงทุนในธุรกิจมีหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ที่มีผู้ประกอบการหลายคนใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือกิจการเจ้าของคนเดียว เมื่อเลือกรูปแบบการลงทุนได้แล้วก็จะรู้ได้ว่าควรทำธุรกิจอะไรดี

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาทั้ง 4 ข้อ  นอกจากทำให้ได้คำตอบว่าควรเลือกทำธุรกิจอะไรดีได้แล้ว ยังทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะมีการวางแผนการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

loading...

Related Post

5 โอกาสสำหรับธุรกิจ ที่เป็นเหตุผลว่า “ใครๆ ก็ทำอีค... ในยุคที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญกับการดำเนินชีวิต และอินเทอร์เน็ตคือพื้นที่หลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่นั้นฝังตัวอยู่ ธุรกิจต่างๆ จึงให้ความสนใจที่จะขยับมาสู่ธ...
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
รับดูแลเพจและเว็บไซต์ อาชีพเสริมมาแรงของธุรกิจยุคโ... ยิ่งโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้น อาชีพใหม่ๆ ที่เราอาจไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นหลากหลาย คนที่ปรับตัวก้าวตามเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ความสามาร...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...