ทําธุรกิจอะไรดี

0
2270
Klook.com

5ในยุคนี้ ควร “ทำธุรกิจอะไรดี” คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคน แต่คำตอบที่ได้คงหลากหลายธุรกิจ เพราะความถนัดและชื่นชอบของคนเราแตกต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้การตัดสินใจทำธุรกิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรนำมาพิจารณา เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

ทําธุรกิจอะไรดี/ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา

การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จ เพราะยิ่งทำง่ายคู่แข่งก็ย่อมมากตามไปด้วยเนื่องจากใครๆก็ทำได้ ดังนั้นปัจจัยที่นำมาพิจารณาก่อนเลือกลงทุนจึงมีผลต่อความสำเร็จ เพราะแต่ละคนย่อมมีความถนัดและชื่นชอบ หรือมีแนวคิดในการบริหารที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.พิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรกๆก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ต้องการทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เงินทุน ไม่ต้องกักตุนสินค้าหรือไม่ต้องมีหน้าร้าน ดังนั้นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นสินค้าออนไลน์ได้ สามารถนำรูปถ่ายสินค้าเหล่านั้นมาโพสต์ขายและเมื่อมียอดสั่งซื้อหรือมีเงินโอนค่าสินค้ามาให้ ต้องสามารถจัดส่งสินค้าตามรูปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5

2.พิจารณาธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหรือตามเทรนด์

หากต้องการเลือกทำธุรกิจอะไรดี ที่สินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหรือตามเทรนด์แฟชั่น และหากเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นมากนัก ควรเป็นสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม สินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สินค้าสำหรับเด็กประเภทของใช้เด็ก เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้เติบโตสวนกระแส ตราบใดที่คนยังรักสวยรักงามและรักสุขภาพ หรือตราบใดที่ยังมีเด็กเกิดใหม่สินค้าย่อมขายได้เสมอ

3.พิจารณากลุ่มลูกค้าว่าเป็นใคร

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจก็คือลูกค้าหรือผู้บริโภค  หากไม่เลือกการลงทุนจากประเภทของสินค้าปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าวัยเด็ก วัยรุ่นวัยเรียน วัยหนุ่มสาววัยทำงาน พ่อบ้านแม่บ้าน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเลือกธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราสนใจ

4.พิจารณารูปแบบการลงทุน

การลงทุนในธุรกิจมีหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ที่มีผู้ประกอบการหลายคนใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือกิจการเจ้าของคนเดียว เมื่อเลือกรูปแบบการลงทุนได้แล้วก็จะรู้ได้ว่าควรทำธุรกิจอะไรดี

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาทั้ง 4 ข้อ  นอกจากทำให้ได้คำตอบว่าควรเลือกทำธุรกิจอะไรดีได้แล้ว ยังทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะมีการวางแผนการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

Klook.com