Bit torrent คือ ? สังคมแห่งการแบ่งปันไฟล์

0
4631
Klook.com

การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล หรือเพื่อความบันเทิง จะพบว่ามีคำศัพท์เฉพาะที่คุ้นเคยหลายคำ เช่น Bit torrent แต่หลายคนอาจไม่ทราบความหมายหรือไม่รู้ว่า Bit torrent คืออะไร มีหลักการทำงานหรือมีความสำคัญอย่างไร

Bit torrent คือ สังคมแห่งการแบ่งปันไฟล์ เป็นแนวคิดการดาวน์โหลดที่ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานแบบ peer-to-peer หรือ p2p ซึ่งเป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ใช้ (Client) ด้วยกันเอง เป็นการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องที่จะแบ่งปันไฟล์กันโดยตรงไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แค่ละเครื่องจะเป็นทั้งผู้รับไฟล์ (Leecher) และผู้ส่งไฟล์ (Seeder)ในเวลาเดียวกัน มีเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เรียกว่า Tracker ทำหน้าที่เป็นตัวจัดระบบหรือจัดการประสานระหว่างผู้ที่ต่อเข้า Bit torrent

  • Leecher เรียกง่ายๆ ว่า “ผู้รับไฟล์หรือผู้โหลด” ในบางครั้งอาจใช้คำว่า ปลิง ตามคำแปล คือ มีหน้าที่ดูดอย่างเดียว
  • Seeder เรียกง่ายๆ ว่า “ผู้ส่งไฟล์หรือผู้แจก” มีหน้าที่แจกไฟล์ หรือ Upload เท่านั้น ไม่สามารถ Download ได้

การทำงานของ Bit torrent

การทำงานของ Bit torrent จะมีลักษณะเป็นโยงใยถึงกันคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถรับส่งไฟล์ ถึงกันได้ตลอดเวลาทุกเครื่องจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อไฟล์เริ่มต้นเผยแพร่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็สามารถส่งต่อชิ้นส่วนไฟล์ที่ได้รับมาแล้วให้เครื่องอื่นที่ยังไม่มีได้ทันที ไม่ต้องรอ ให้ตัวเองได้ชิ้นส่วนไฟล์จนครบ 100%

ก่อนเริ่มต้นใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับดูแลการรับส่งไฟล์ก่อน เรียกว่าโปรแกรม Torrent Client หลังจากนั้นจึงจะสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ Bit torrent ต่างๆได้ ปัจจุบันเว็บไซต์ Bit torrent มี 2 ประเภท คือ

  • Bit torrent เปิด คือเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วๆไปหรือสมาชิกที่ผ่านเข้าไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์นั้นๆ
  • Bit torrent ปิด คือเว็บไซต์ ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ แต่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น

ข้อดีและข้อเสียของ Bit torrent

ข้อดี ก็คือสามารถแชร์หรือแบ่งปันไฟล์ต่างได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดไฟล์ นอกจากนั้นเว็บไซต์ Tracker ต่างๆ ยังเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถ Download ไฟล์ E-Book หรือ ภาพยนตร์สารคดีที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ จากต่างประเทศมาศึกษาได้ด้วยการ Download แบบ Bit Torrent ส่วนข้อเสีย หากผู้ใช้เจตนานำไปใช้ทางที่ไม่ดี เช่น เผยแพร่ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นผ่านทางการ Download แบบ Bit Torrent ได้ง่ายและรวดเร็ว

Klook.com