ความเสี่ยง คือ ( Risk ) ?

0
9740
Klook.com

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเกิดขึ้นหากลงมือกระทำหรือดำเนินกิจการใดๆ โดยมากมักใช้กับความเสียหายหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ในแง่ของธุรกิจ คำว่า “ความเสี่ยง” มักมาคู่กับ “ผลตอบแทน” เนื่องจากเป็นความจริงที่ต้องตระหนักไว้ว่า “การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงเนื่องจากการวางแผนเพื่อจะไปสู่เป้าหมายใดๆ นั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ว่า เมื่อกระทำการอย่างที่คิด ผลน่าจะเป็นอย่างที่คาด แต่ความน่าจะเป็นนั้นอาจไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ เนื่องจากปัจจัยจากภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลง

เพราะทราบถึงธรรมชาติในเรื่องความเสี่ยงเช่นนี้ จึงมีปรัชญาการลงทุนที่สอดคล้องกันเสมอว่า การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงไปด้วย หรือการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงต่ำ ย่อมให้ผลตอบแทนที่ต่ำเช่นเดียวกัน

            เมื่อยอมรับว่า การลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยง

ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถ้าที่มาของเงินลงทุนของคุณไม่พร้อมที่จะเสี่ยง เช่น เงินลงทุนที่มาจากการกู้ยืม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด

2. บรรเทาหรือถ่ายโอนความเสี่ยง วิธีนี้เกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า การลงทุนของคุณมีอะไรเป็นความเสี่ยง และลองสมมุติว่า ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น มีวิธีไหนสามารถจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เช่น การประกันภัย

3. ยอมรับความเสี่ยง ในธุรกิจที่ไม่ได้ลงทุนมากนัก และนักลงทุนก็พอที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นไว้เสียเอง โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการประกันภัย วิธีนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสีย

 

Klook.com