การโฆษณา แบบต่างๆมีข้อดี และ ข้อเสีย อะไรบ้าง ?

0
70495
Klook.com

การตลาดมีกลยุทธ์มากมายที่จะสามารถเป็นสื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์  ซึ่งสื่อโฆษณาก็เช่นเดียวกัน เป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ในปัจจุบันสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จักจะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้  ได้แก่

  1. หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

 ข้อดี : ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามใจชอบ   หนังสือพิมพ์สามารถลงโฆษณามีเนื้อหาที่ละเอียด  สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างไกล จำนวนมากและรวดเร็ว

 ข้อเสีย : โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นแบบขาดความโดดเด่น  ผู้ทำหนังสือพิมพ์ต้องทำด้วยความเร่งรีบเพราะทำวันต่อวัน  ภาพจากหนังสือพิมพ์ไม่สวย เพราะกระดาษมีคุณภาพที่ต่ำ

  1. นิตยสาร (Magazine)

 ข้อดี : สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  ภาพมีสีสันสวยงาม ใช้กระดาษแบบมันวาว เหมาะแก่การโฆษณา มีการยกระดับสินค้าทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นด้วย

 ข้อเสีย :  นิตยสารเข้าถึงแค่กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น  เป็นสื่อที่ออกมาช้า  ยากต่อการปรับเปลี่ยนข้อความบนนิตยสาร เพราะต้องใช้เวลาในการพิมพ์  การส่งสำนักพิมพ์ ก่อนที่จะจัดทำรูปเล่ม

  1. โทรทัศน์ (Television)  เป็นสื่อที่คนนิยมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อดี  :  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง  มีภาพที่สวย  คมชัด มีการเคลื่อนไหว ทำให้เห็นภาพชัดขึ้น  สามารถปรับปรุงตัวโฆษณาก่อนวันที่จะลงจอได้  ผู้คนสนใจมากที่สุด

ข้อเสีย  : สื่อทางโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายที่สูง  ผู้ชมไม่ค่อยชอบเพราะมักจะขัดจังหวะเวลาดูรายการทีวีที่ชอบ  โฆษณาบางตัวไม่เป็นที่จดจำของผู้บริโภค นอกจะลงโฆษณาให้ถี่ๆหรือมีคำพูดที่ติดหู

  1. วิทยุ (Radio)

ข้อดี  : ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้มากและรวดเร็ว  สามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาก่อนออกอากาศได้เล็กน้อย เป็นงานและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก  มีความถี่ในการโฆษณาสูง

ข้อเสีย  : ไม่สามารถเข้าไปถึงผู้ฟังได้จริงๆ เพราะขณะฟังผู้ฟังจะทำธุระของตนไปด้วย  ไม่สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ได้เลย

  1. โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)

 ข้อดี  : สามารถครอบคลุมตลาดได้ดี กว้างขวาง  รวดเร็ว

ข้อเสีย  :  ข้อความสั้นๆบางครั้งก็สื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน  ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้

  1. สื่อทางไปรษณีย์ (Direct mail)

 ข้อดี : ระบุกลุ่มเป้าหมายได้  สามารถปกปิดไม่คู่แข่งได้เห็นและแข่งขัน

ข้อเสีย : อาจจะไม่ได้รับความสนใจ ได้รับละก็ทิ้ง ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

  1. โรงภาพยนตร์ (Cinema)

ข้อดี  : ได้รูปภาพขนาดใหญ่ สีสวย  เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดู เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดี

ข้อเสีย :  ราคาแพง  ใช้เวลาทำนานพอสมควร

  1. สื่อออนไลน์ (Online media)

ข้อดี : ไม่จำกัดเวลา โฆษณาได้ทุกเวลาทั้ง24ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  ราคาไม่แพง สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลังได้

ข้อเสีย : อาจสร้างความรำคาญให้คนที่เห็น  ขัดตา เลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ได้

แต่ที่สำคัญของการทำสื่อโฆษณาทางการการตลาด ควรวางแผน และวิเคราะห์ เพื่อจะได้รู้ว่าธุรกิจของเราเหมาะกับการทำด้านไหนครับ

บทความแนะนำ

 

Klook.com