กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

0
651
Klook.com

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย หรือขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้น นักการตลาดที่เก่งและมองการณ์ไกลจะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่ชาญฉลาด จุดแข็งจุดอ่อนแต่ละด้านมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน

ด้านสินค้าและบริการ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเรามีความสำคัญ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่จะได้ผลดี ต้องทราบความต้องการของลูกค้า โดยขอให้ลูกค้าเปรียบเทียบคุณลักษณะ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของสินค้าที่พวกเขาต้องการ เพื่อทำให้สินค้าและบริการของเราสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด

ด้านราคา

ต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไร เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสมราคาจากสินค้าของเราหรือไม่ ลูกค้าได้มากหรือน้อยกว่าที่พวกเขาคาดหวังไว้

ด้านการเข้าถึงข้อมูล

ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ หรือเพื่อเลือกซื้อเลือกตัดสินใจได้ยากหรือง่ายเพียงใด ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อสินค้าของเราได้อย่างไร และสินค้าที่ลูกค้าต้องการมีหรือไม่

ด้านบริการ

การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด นักธุรกิจต้องรู้ว่าลูกค้าคิดอย่างไรกับบริการของเรา มีความเป็นมิตร มีประสิทธิภาพ และการบริการของเราสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้หรือไม่

การรับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ ทำได้หลากหลายวิธี ธุรกิจหลายประเภทเลือกจ้างพนักงานสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆอาจใช้เทคโนโลยีหรือการสำรวจทางอีเมลและทางไปรษณีย์ แต่ที่ได้ผลดีและให้ความรู้สึกโดยตรงแก่ลูกค้าก็คือ การพูดคุยให้คำแนะนำและสอบถามความต้องการจากลูกค้าโดยตรง ถือเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดที่ชาญฉลาดอีกรูปแบบหนึ่ง

Klook.com