เพิ่มไลค์ แลกไลค์ มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจออนไลน์

0
435
Klook.com

การ ทำธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญคือการวางแผนการตลาดหรือมีการนำ กลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งทางการค้าและทำให้ธุรกิจประสบ ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มไลค์ให้กับเว็บเพจคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับนัก ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ๆมักจะเน้นการโปรโมทเพื่อให้สินค้ามียอดขาย มากกว่าการเพิ่มยอดไลค์ ความจริงแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถทำควบคู่กันไปได้หลายๆวิธี เหตุผลที่นักธุรกิจออนไลน์บางส่วนโดยเฉพาะนักธุรกิจ ออนไลน์มือใหม่ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับการเพิ่มไลค์ส่วนหนึ่งอาจไม่ ทราบวิธีเพิ่มไลค์และไม่ ทราบว่ามีความสำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไรนั้นเอง

นัก ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลค์ มักจะมุ่งเน้นไปที่การทำยอดขายให้ได้มากๆโดยใช้วิธีโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ เว็บเพจรวมถึงเลือกอัพเดทข้อมูลสินค้าอย่างรวดเร็วก่อนคู่แข่ง ซึ่งก็เป็นวิธีที่ถูกต้อง แต่อาจไม่ได้ผลหรือทำให้สินค้ามีความเคลื่อนไหวมียอดสั่งซื้อได้ทั้งหมด ลูกค้าเพราะ ลูกค้าอาจเข้ามาดูสินค้าเปรียบเทียบราคาหาข้อมูลของสินค้าใหม่ๆแล้วนำไปสั่ง ซื้อจากร้านค้าออนไลน์อื่น เนื่องจากการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นที่มีต่อ ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า นั้นๆ ซึ่งการเพิ่มยอดไลค์ก็คือวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่นเมื่อเราต้องทานอาหารที่อร่อยวิธีเลือกร้านค้าก็คือดูจากจำนวน ลูกค้าที่เข้ามาทานอาหาร การทำธุรกิจออนไลน์ก็เช่นกันเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าก็ต้องเลือก เว็บเพจหรือร้านค้าออนไลน์ที่มีคนเข้าเว็บมากๆโดยดูจากยอดคนที่เข้ามากดไลค์ ดังนั้นการเพิ่มยอดไลค์ให้กับเว็บเพจหรือร้านค้าออนไลน์ของเราจึงมีความ สำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในเรื่อง ระบบการสั่งซื้อ จัดส่ง และเรื่องคุณภาพของสินค้า

นอกจากการเพิ่มไลค์ จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บเพจหรือร้านค้าออนไลน์ของเราทำให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเราได้ง่ายขึ้นแล้ว การเพิ่มไลค์ยังเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมา วิเคราะห์เพื่อขยายตลาดรองรับความต้องการของลูกได้ในอนาคต สำหรับวิธีเพิ่มยอดไลค์ปัจจุบันได้ทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีการให้บริการเพิ่มยอดไลค์หลายรูปแบบทั้งใช้โปรแกรมในการเพิ่มไล ค์ฟรี และการบริการเพิ่มไลค์ราคาถูก แต่มีข้อควรระวังที่นักธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญก็คือการเพิ่มไลค์ต้อง เลือกซื้อไลค์ที่มีคุณภาพและมีตัวตนจริงตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ มากที่สุดหรือหากไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายก็ยังมีวิธีแลกไลค์หรือการเพิ่มไลค์ รูปแบบอื่นๆให้เรานำไปใช้ได้อีกหลายวิธี

 

Klook.com