การตลาดทางตรง (Direct marketing) คืออะไร ?

0
72866
Klook.com

กลยุทธ์ทางการตลาดที่นักธุรกิจต้องเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจมีหลายรูปแบบ Direct marketing ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะการทำธุรกิจ ออนไลน์ นักธุรกิจหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า Direct marketing นั้นหมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจ

ความหมายของคำว่า Direct marketing ก็คือ การตลาดทางตรง หรือวิธีทำการตลาดที่ใช้สื่อโฆษณา หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองในแบบที่วัดค่าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ลักษณะของการตลาดทางตรงเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างเจ้าของสินค้าหรือบริการกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น

    1. การทำตลาดทางตรงผ่านแคตตาล๊อก โดยการส่ง Catalog รายการสินค้าหรือบริการไปยัง กลุ่มเป้าหมายเพื่อหวังผลในการขายสินค้า
  • ทำการตลาดทางตรง โดยการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์เน้นส่งข้อเสนอพิเศษ เช่น การ ส่งบัตรอวยพร การแจกคูปองส่วนลด หรือแจกสินค้าตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ทำการตลาดทางตรงผ่านตัวแทน (ขายตรง) หลายคนอาจสับสนระหว่างขายตรงกับการตลาด ทางตรง ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นการขายตรงเป็นส่วนหนึ่งหรือเครื่องมืออย่างหนึ่งของการตลาดตรง
  • ทำการตลาดผ่านโทรศัพท์ เช่น Call Center, Pizza Delivery
  • ทำการตลาดผ่านสื่อทางตรงโดยการใช้อินเทอร์เน็ต หรือใช้สื่อขนาดใหญ่ประเภทสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์

ความสำคัญของการตลาดทางตรงหรือการตลาดแบบเจาะจง มีปัจจัยสำคัญที่มาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อดีตมักยึดติดกับแบรนด์หรือยี่ห้อการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับแบรนด์หรือยี่ห้อมากกว่า ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ มักเกิดจากการส่งเสริมการตลาด และรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการด้วยวิธีที่สะดวกสบาย เช่น การสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

Klook.com