การส่งเสริมการตลาด ทำความรู้จักกับ Promotion

0
3685
Klook.com

การส่งเสริมการตลาด (คืออะไร?)  เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้ผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็สามารถสร้างยอดขายและมีผลกำไรให้กับธุรกิจไม่น้อย วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดนอกจากเป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้วยังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆอีก 3 ด้าน ดังนี้

1.เพื่อแจ้งข่าวสาร (To  Inform)  เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น อยู่ในช่วงลดราคาหรือจัดโปรโมชั่น หรืออาจเป็นการแนะนำสินค้าใหม่ให้กลุ่มผู้มุ่งหวังได้รับรู้

  2.เพื่อจูงใจ (To  persuade)  เป็นการสื่อสารเพื่อชี้จุดเด่นของสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการซื้อสินค้า หรือตัดสินใจซื้อ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าประเภทผ้าห่มนวม หรือผ้าปูที่นอน นำผ้าปูที่นอนลายทีมฟุตบอลดังมาจำหน่ายในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการ

  3.เพื่อเตือนความทรงจำ (To remind)  เป็นการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าจดจำตรายี่ห้อของสินค้า หรือเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าระลึกถึงสินค้านั้นอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คำว่า “คุ้มค่าทุกนาที…” เมื่อลูกค้าเห็นหรือได้ยินก็จะทราบได้ทันทีว่า คือ ทีวีสีช่องใด

การส่งเสริมการตลาดยังประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญ 5  ประการ คือ การโฆษณา  การขายโดยใช้พนักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  การตลาดทางตรง การส่งเสริมการตลาดถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการทำธุรกิจ เพราะเป็นการประสานงานของผู้ขายที่ต้องพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสาวนั้นอาจจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือข้อมูลด้านอื่นๆก็ได้

 

Klook.com