ก่อนจะทำการตลาดก็ต้องรู้จัก วางแผนการตลาด

0
1627
Klook.com

ปกติโดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้  จะต้องให้ความสำคัญกับ แผนการตลาด เพราะ แผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรของท่านจะมีขนาดเล็ก ขาดกลาง หรือขนาดใหญ่ หากขาด แผนการตลาด ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นทุกๆองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมี

แผนการตลาด ที่ดีเป็นอย่างไร แผนการตลาด ที่ดีนั้น จะต้องมีการทบทวนอยู่เสมอ แผนการตลาด ไม่ใช่เป้าหมายหรือแผนที่ตั้งขึ้นมาลอยๆแต่ต้องเป็นแผนที่ใช้งานได้จริงการ ทบทวน แผนการตลาด ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าท่านกำลังดำเนินธุรกิจ ไปตามเป้าหมายหรือไม่ แผนการตลาด จะต้องกำหนดระยะของแผนไว้อย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำมาสรุปและประเมินแผนนั้น แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้บางองค์กรมีการสร้าง แผนการตลาด ถึง 5 ปี และค่อยทบทวนอยู่ตลอด

ประโยชน์ของ แผนการตลาด แน่นอนว่าการทำ แผนการตลาด ย่อมที่จะมีประโยชน์อย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นหลายๆที่ก็คงจะไม่เสียเวลาทำกัน ประโยชน์ของ แผนการตลาด เราสามารถสรุปได้ดังนี้

1.ทำให้ธุรกิจมีเป้าหมาย
ปกติแล้ว แผนการตลาด จะต้องถูกจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งหลายๆที่ใช้ แผนการตลาด เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้ ยังทำให้ส่วนงานการตลาดของท่าน มีเป้าหมายในการทำงานอีกด้วย

2.ทำให้มีแผนการมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร
แน่นอนว่า แผนการตลาด ที่ดีย่อมกำหนดอนาคตขององค์กร ได้ แม้ว่าในโลกนี้แทบจะไม่มีอะไรสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ แต่การทำแผนการตลาด ก็ได้มีการวิเคราะห์ SWOT ก่อนที่จะทำแผน ดังนั้นโอกาสใกล้เคียงย่อมจะมีอย่างแน่นอน และจะเป็นแผนที่มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

3.ทำให้เข้าใจภาพรวมของตลาด
แผนการตลาด กำหนดขึ้นโดยการวิเคราะห์ทั้งบริษัทท่านเองและคู่แข่งทำให้เราสามารถมองภาพรวมของตลาดได้ว่า ขณะนี้ตลาดเป็นไปในทิศทางใด การสร้างแผนขึ้นมาก็เพื่อ รองรับภาพรวมของตลาด และเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจนั่นเอง

ดังนั้นแล้ว แผนการตลาด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรไม่ว่าองค์กรนั้นมีขนาดใด หากเปรียบเสมือนการเล่นฟุตบอล เรียกได้ว่าเป็นแท๊กติก ของโค้ช ที่จะวางแผนให้ลูกทีมเล่นอย่างไรเลยทีเดียว

 

Klook.com