Viral Marketing คือ (การตลาดแบบปากต่อปาก) อะไร ?

0
9467
Klook.com

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารในเชิงธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัยทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้วางแผนด้านการตลาดในธุรกิจออนไลน์โดยใช้สังคมออนไลน์ (Social  Medias)

ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวที่เราต้องการบอกต่อ หรือที่เรียกว่าทำการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาดแบบปากต่อปาก)

viral marketing คือ การตลาดแบบปากต่อปาก คือเทคนิคทำการตลาดที่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนยุคสังคม ออนไลน์โดยใช้วิธีพูดแบบปากต่อปากซึ่งประโยคที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือ “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” ที่คล้ายกับ  การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ลักษณะของการตลาดแบบปากต่อปากในธุรกิจออนไลน์ทำได้หลายรูปแบบอาทิเช่น สื่อผ่าน Video Clips เพื่อให้เกิดการแชร์ อย่างเช่นการใช้   YouTube ในการแชร์วีดีโอ หรือแม้แต่การใช้ข้อความที่เป็นตัวหนังสือ สิ่งสำคัญในการนำ Viral Marketing  หรือการตลาดแบบปากต่อปากมาใช้ก็คือความน่าเชื่อถือ เพราะหากข้อความหรือสิ่งที่เราต้องการสื่อทำให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อถือได้มาก สิ่งนั้นก็มักจะถูกส่งต่อไปยังเพื่อนๆเป็นการช่วยแพร่กระจายข่าวสารและเร่ง ยอดขายแบบประหยัดงบประมาณได้มากเพราะลูกค้าจะเป็นผู้บอกต่อ เป็นผู้กระจายข้อมูลสินค้าและการ บริการซึ่งเป็นการทำการตลาดแบบปากต่อปากนั้นเอง

สำหรับการนำ Viral Marketing หรือการตลาดแบบปากต่อปากมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์นอกจากความน่าเชื่อถือแล้ว ร้านค้าออนไลน์ต้องมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการบริการของตนเองเพราะไม่เช่นนั้นการตลาดแบบปากต่อปากก็เปรียบเหมือนดาบสองคมที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน

 

Klook.com