ภาวะผู้นำ เสริมตัวเองและธุรกิจให้แกร่งง่ายๆด้วยภาวะผู้นำ

0
472
Klook.com

ภาวะผู้นำ ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตหรือการทำอะไรสักอย่าง การเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งโลกoffline และ ในโลก Online ต่างก็ต้องใช้คน บุคลากร เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งด้านการตลาด นำเสนอสินค้า ครั้งนี้จะพูดถึง ภาวะผู้นำ ว่ามีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรครับ

แกร่งด้วย ภาวะผู้นำ (LEADERSHIP) คือแกร่งด้วยบทบาทของผู้นำ

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เช่น ร้านค้าคู่แข่งนำสินค้าเกรดบีมาขายตัดราคาสินค้าในร้านซึ่งเป็นสินค้าเกรดเอทั้งหมด ผู้นำต้องกล้าที่จะลงทุนเพิ่มโดยการสั่งสินค้าทุกเกรดมาจำหน่ายแทนการลดราคาสินค้าให้ต่ำลง เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพและมีหลายเกรดให้เลือกซื้อ

แกร่งด้วยการบริหารกลยุทธ์ (STRATEGY) คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำกลยุทธ์มาปฏิบัติ เช่น ต้องการให้สินค้ามีการเคลื่อนไหวหรือมียอดสั่งซื้อภายในระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่กำหนด

แกร่งด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CHANGE) ผู้นำต้องมีความสามารถในการเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลง และสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ เช่น ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาลูกค้าขอคืนสินค้าเพราะสินค้าที่สั่งซื้อผิดสีผิดแบบหรือมีตำหนิส่งสินค้าไม่ได้ตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสก็คือ การรวบรวมสินค้าเหล่านี้ไว้เมื่อรวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วนำออกมาขายยกเป็นเซ็ตตามที่เรากำหนด หรือนำออกมาให้ลูกค้าประมูลซึ่งโอกาสที่ได้รับก็คือนอกจากไม่ขาดทุนแล้วยังได้ทุนคืนหรือมีกำไรอีกด้วย

แกร่งด้วยการวิจัยและพัฒนา (RESEARCH) ผู้นำต้องรู้จักคิดวิเคราะห์นำทั้งปัญหาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาหาสาเหตุว่าเกิดจากสิ่งใด เพื่อนำมาแก้ไขหรือนำมาพัฒนาต่อยอด

ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจทุกประเภท ร้านค้าออนไลน์ก็เช่นเดียวกันหากเจ้าของร้านมีภาวะความเป็นผู้นำสูงก็จะส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

Klook.com