กลยุทธ์ 3C เพิ่มพลังให้การตลาดแข็งแกร่งขึ้น

0
23487
Klook.com

กระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทและทุก  ขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ 3C ที่ประกอบด้วย “Company- Customer– Competitor” คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขกล

ยุทธ์ไปสู่การวางแผนด้านการตลาดที่ดีที่สุด โดยเริ่มจาก Company  หรือ C ตัวแรกที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และCustomer อักษร C ตัวที่สองที่เน้นด้านการแข่งขัน กล้าเสี่ยง   กล้าลงทุน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ส่วนอักษร C ตัวสุดท้ายคือ Competitor ซึ่งหมายถึงการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งในด้านความคิดและตัวสินค้า

จากความหมายของกลยุทธ์3C โดยเริ่มจาก Company ซึ่งเป็นอักษร C ตัวแรกทำให้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าร้านค้าออนไลน์ของเรานอกจากขายสินค้าคุณภาพแล้วยังต้องนำเสนออะไรให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เมื่อเรานำมาวิเคราะห์จะเห็นว่าจุดอ่อนของร้านค้าออนไลน์โดยทั่วๆไปก็คือการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าหรือมีการเปิดสั่งสินค้าเป็นรอบเพื่อให้ความสะดวกต่อการจัดหาหรือจัดส่งสินค้าของร้านค้าออนไลน์เหล่านั้น

ประเด็ดนี้สามารถนำมาเป็นจุดแข็งของเราเพื่อใช้ต่อสู้หรือแข่งขันกับร้านค้าอื่นได้ โดยการรับสั่งสินค้าและจัดส่งสินค้าทุกวันไม่มีรอบสั่งซื้อ การจัดส่งอาจแบ่งเป็นสองรอบเช่น รอบเช้าซึ่งมียอดสั่งซื้อสินค้าในช่วงบ่ายหรือช่วงกลางคืนของวันก่อน ส่วนการจัดส่งรอบบ่ายคือยอดสั่งซื้อที่เข้ามาในรอบเช้าของวันจัดส่ง ซึ่งเป็นการวางแผนด้านการตลาดที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องของความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าตามกลยุทธ์ Company หรือ C1 ในกลยุทธ์ 3C นั้นเอง ( อ่านต่อ : C2 (Customer) ไขกลยุทธ์3C )

 

Klook.com