กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

0
3821
Klook.com

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่4ในกลยุทธ์8P มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง การส่งเสริมการตลาดจึงนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าทำให้มียอดขายและผลกำไรสูงขึ้นแล้วยังเปรียบเหมือนอาวุธที่ใช้สู้กับคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำกลยุทธ์นี้มาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม หรือเลือกใช้วิธีอื่นที่มีอยู่หลายรูปแบบสิ่งสำคัญคือต้องนำมาใช้ให้เหมาะกับตัวสินค้าที่นำมาจำหน่ายและต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านอื่นๆด้วย

เทคนิคในการนำกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด มาใช้กับการขายสินค้าออนไลน์ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านอื่นๆควรส่งเสริมการขายเป็น 2 ลักษณะคือการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น เช่น ซื้อสินค้า 3 ชิ้นคิดราคาพิเศษหรือราคาส่ง และลักษณะที่2 มุ่งเน้นไปที่ตัวแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขายโดยการให้ส่วนลดสินค้า แถมสินค้า กำหนดเป้าในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ของขวัญพิเศษ เป็นการลด แลก แจก แถม ที่ทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นตัวการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะได้ผลในระยะเวลาสั้นๆ ร้านค้าออนไลน์ที่นำกลยุทธ์ไปใช้ควรจัดรายการพิเศษตามช่วงเวลาหรือวันที่กำหนดไว้โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพราะหากมีการลดแลกแจกแถมบ่อยๆลูกค้าอาจไม่มั่นใจในตัวสินค้าได้ค่ะ (อ่านต่อ กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ หรือ กลยุทธฺ์8p แบบสรุปหน้าเดียว)

 

Klook.com