Klook.com

เกี่ยวกับเรา

เว็บ im2market เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เชิงวิชาการ ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง รวมเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจ มาแบ่งเป็นหมวดหมู่ แยกย่อยกันออกไป อย่างเช่น การตลาด (การวางแผน และ กลยุทธ์) การเงิน การจัดการ การบัญชี เป็นต้น เว็บเราอัพบทความสดใหม่ที่เป็นความรู้อยู่ตลอดเวลา อย่างสม่ำเสมอ

Klook.com