Ad Manager Account เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดบน Facebook โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ ซึ่งบัญชีโฆษณาบน Facebook อนุญาตให้แสดงโฆษณาบนเครือข่ายโฆษณาของ Facebook Ad Manager Account จะช่วยวิเคราะห์ผลของแคมเปญโฆษณา ซึ่งจะทำให้เปลี่ยนรายละเอียดของโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูได้ว่าโฆษณาแต่ละตัวใน Facebook ได้ผลมากน้อยแค่ไหน โดยใช้กราฟเข้ามาช่วยให้ทำให้เข้าใจมากขึ้น Ad Manager Account คืออะไร? การใช้ Ad Manager Account  ถือเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยจัดการโฆษณาบน Facebok  ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาต่างๆ การชำระเงิน การดูผลลัพธ์ performance ของโฆษณาที่ทำ และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Facebook ซึ่งในการลงโฆษณา  ไม่ว่าจะเป็น คำพูด รูปภาพ...
สำหรับนักลงทุน ธุรกิจการลงทุนมีหลายรูปแบบ ซึ่งทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงหากนักลงทุนศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการลงทุนอย่างเข้าใจ นอกจากลดอัตราเสี่ยงในการลงทุนลงได้แล้ว ยังสามารถประสบความสำเร็จมีผลกำไรจากการลงทุนได้ไม่ยาก Forex (ฟอเร็กซ์) คือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง สำหรับคนที่สนใจหรือเป็นนักลงทุนมือใหม่ มาดูกันว่า  Forex คืออะไร Forex คืออะไร Forex มาจากคำว่า Foreign Exchange Market หมายถึง ตลาดที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รูปแบบการลงทุน คือ การเก็งกำไรในค่าเงินผ่านการซื้อขายคู่สกุลเงิน ส่วนผลกำไรหรือขาดทุนมาจากส่วนต่างในการซื้อขาย โดยราคาจะแปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน การเก็งกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex เนื่องจากตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ผันผวนมาก รายได้หรือผลกำไรจากการลงทุนอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง ...
ในการทำการตลาด จะพบว่ามีหลายช่องทางและหลายแนวทางในการใช้ต่อสู้กับคู่แข่งขัน หรือทำให้แบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นเป็นที่จดจำหรือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การเลือกใช้ Brand Ambassador ก็คือหนึ่งในหลายๆวิธีที่นักธุรกิจและผู้ประกอบการนำมาใช้ Brand Ambassador คืออะไร แบรนด์ แอมบาสเดอร์ หมายถึง การดำเนินงานด้านการตลาดหรือทำกิจกรรมต่างขององค์กร เช่น องค์กรธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆผ่าน Brand Ambassador หากเปรียบเทียบ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ เป็นเหมือนตัวแทนของบริษัทซึ่งมีการว่าจ้างหรือเจ้าของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัท และหรือบางบริษัทอาจจะใช้ ดารา นักแสดง นักกีฬา นักร้อง หรือคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านนั้นๆ มาทำกิจกรรม หรือออกสื่อทีวี สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ หรือป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ Brand Ambassador กับ Presenter แตกต่างกันอย่างไร สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ Brand Ambassador...
Portfolio เป็นประโยคที่อาจไม่ค่อยคุ้นเคย และการนำไปใช้ยังมีหลายลักษณะซึ่งอาจใช้บ่งบอกความเป็นตัวบุคคล การสร้างตัวตนเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ามีความรู้ความสามารถในด้านใด หรือทำอะไร ส่วนความหมายตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า Portfolio หมายถึง ผลงาน เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง บทความนี้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ และส่วนประกอบของ Portfolio มาแนะนำ Portfolio คืออะไร คำว่า Portfolio เมื่อแปลออกมาจะหมายถึง ผลงาน หรือชื่อที่นำมาใช้ในภาษาไทยก็คือ คือ แฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งหมายถึง แฟ้มที่ใช้ใส่กระดาษหลายๆแผ่นเพื่อรวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึง ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความถนัดของบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อสะสมไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนประกอบของ Portfolio Portfolio คือผลงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน ที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับทักษะความรู้ความสามารถไว้อย่างเป็นระบบแล้ว การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานยังต้องมีการเตรียมข้อมูล และส่วนประกอบหลักของ Portfolio ดังนี้ ส่วนปก ข้อมูลส่วนตัว ...
ยุคที่เทคโนโลยีมีมีบทบาทสำคัญ และยังเกี่ยวข้องอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนเราในหลายๆด้าน ความทันสมัยหรือความเป็นสากลของระบบต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่การทำธุรกรรมการการเงินเช่นการฝากถอนหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้มีประโยคหรือคำศัพท์หลายๆคำที่นิยมใช้ทับศัพท์ เช่น คำว่า Manual ประโยคหมายถึงอะไร บทความนี้มีคำตอบ Manual คือ คำว่า Manual มีความหมายในภาษาไทย ว่า “คู่มือการใช้” บางครั้งอาจใช้คำว่า คู่มือ หรือหนังสือคู่มือ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน แต่โดยทั่วไปมักนิยมใช้ทับศัพท์ เช่น Manual หรือใช้คำในภาษาไทยว่า “เมนู” สำหรับความหมาย เมื่อนำไปใช้ ก็คือ ระบบที่ให้เราจัดการหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง เช่น คำว่า Manual หรืออาจระบุเป็นภาษาไทยว่า เมนู ในตู้ Automatic...
Kyuhyun คือ 1 ในสมาชิกของวง Super Junior ที่กลับมาจากการรับใช้ชาติ แบบสดๆ ร้อนๆ ดีใจกับ FC ทุกคนด้วยจ้า
การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือการขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าผ่อนส่ง สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นต่อสถาบันการเงินหรือแสดงต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ประกอบเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญีเงินฝากธนาคารหรือ Statement คำว่า Statement คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน บทความนี้มีคำตอบ Statement คือ ? Statement หมายถึง ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่แจ้งจำนวนเงิน หรือข้อมูลรายการฝาก และถอน โดยแสดงรายละเอียดและความเคลื่อนไหวรายการบัญชีแยกเป็นเดือนๆซึ่งลูกค้าที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ สามารถขอดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังซึ่งจะมีข้อมูลทั้งฝากและถอนให้ดูได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการเรียกดูว่าจะย้อนหลังไปกี่เดือน โดยปกติก็เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือมากกว่านั้น ประโยชน์และความสำคัญของ Statement ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าแบบผ่อนส่ง สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการจะต้องขอ Statement เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ...
การนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะต้องทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือปัจจัยภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นแล้วยังทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้กลยุท์การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายองค์กร จึงนำ PEST Analysis เข้ามาเป็นตัวช่วย PEST Analysis คืออะไร ทฤษฎีวิเคราะห์สภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกของ Francis J. Aguilar ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารและไม่สามารถควบคุมได้ PEST ประกอบด้วย Polities เป็นปัจจัยทางการเมือง เช่น การกำหนดนโยบายต่างๆของภาครัฐ การเดินขบวนประท้วง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารหรือส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร Economic เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฟืด หรือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุรกิจ Social/ culture ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เช่น ปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น...
การบริหารองค์กรหรือการบริหารธุรกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จทำให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือรูปแบบการบริหารที่นำมาใช้  และการกำหนดกฎยุทธ์ต่างๆยังขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  SWOT Analysis (Swot คืออะไร?)คือเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก SWOT Analysis คืออะไร SWOT Analysis คือทฤษฎีการบริหาร ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี ต่อมาได้ถูกนำมาเผยแพร่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมขององค์กร ทำให้รู้ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์ร แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อวางแผนดำเนินงานหรือวางแผนสู่กับคู่แข่งทางธุรกิจ (ความหมายเพิ่มเติม) ประโยชน์ของ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานการณ์สำหรับการบริหารงานหรือประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ที่มีต่อธุรกิจและองค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์ ช่วยตอกย้ำจุดแข็ง หรือนำจุดแข็งมาสร้างความโดดเด่นเพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กรธุรกิ ทำให้มีผลกำไรสูงขึ้น และยังสามารถนำจุดแข็งที่มีอยู่สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งด้านการตลาดได้ด้วย การวิเคราะห์ช่วยให้ทราบจุดอ่อนและอุปสรรค ที่ส่งผลในด้านลบต่อการบริหารงาน ทำให้สามารถวางแผนป้องกันหรือทำให้ปัญหาและอุปสรรคลดน้อยลง สร้างโอกาสในการบริหาร...
การลงทุน คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างผลกำไรหรือบริหารจัดการทำให้เกิดผลตอบแทนตามที่วางแผนหรือคาดหวังเอาไว้ แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแม้ว่านักบริหารที่ดีจะมีการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนไว้แล้วก็ตาม ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกกันว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นตัวช่วยทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร AI ย่อมาจาก คำว่า Artificial Intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในด้านการลงทุน AI เป็นเสมือนโปรแกรมที่ใส่ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการทำงานต่างๆ เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งแบ่งความสามารถออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ระบบความคิด ที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ระบบการกระทำ ที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Systems...