กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

0
28912
Klook.com

กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) อักษร P ตัวที่3 ของกลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญเพราะผลกำไรที่ร้านค้าออนไลน์จะได้รับนั้นมาจากยอดจำหน่ายสินค้าซึ่งหากมีช่องทางการจำหน่ายที่สามารถกระจายสินค้าออกไปได้มาก ผลกำไรที่ได้รับก็จะมากตามไปด้วยส่วนวิธีการจัด จำหน่ายมีหลักที่จะต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง im2market มีข้อมูลดีๆมาแนะนำค่ะ

  • ปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้มีอยู่สองรูปแบบคือ ร้านค้าขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยตรง เช่น ร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าให้กับลูกค้าเมื่อมีการติดต่อสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือเว็บเพจพร้อมการโอนเงิน เมื่อร้านค้าออนไลน์ได้รับเงินแล้วก็จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยตรง ซึ่งช่องทางการจำหน่าย ด้วยวิธีนี้ร้านค้าออนไลน์จะได้กำไรมากกว่า
  • ส่วนช่องทางการจำหน่ายรูปแบบที่สอง คือการขายสินค้าผ่านตัวแทนหรือคนกลางตัวอย่างเช่น ร้านขายสินค้าออนไลน์เปิดรับตัวแทนขายสินค้าวิธีการก็คือให้ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนนำรูปภาพสินค้าไปขายจะขายทางเว็บไซต์ เว็บเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแทน เมื่อตัวแทนมียอดสั่งซื้อเพียงโอนเงินพร้อมแจ้งรายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าทางร้านค้าออนไลน์ก็จะทำการจัดส่งสินค้าในนามตัวแทนให้กับลูกค้าโดยตรง วิธีนี้เป็นการขยายกลุ่มลูกค้าทำให้มียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ช่องทางการจำหน่ายรูปแบบนี้จะทำให้ได้กำไรน้อยกว่าการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงแต่ก็จะทำให้มียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากเครือข่ายของตัวแทน

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายคือปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ร้านค้าออนไลน์สามารถเลือกช่องทางการจำหน่ายได้หลายรูปแบบแล้วลงมือทำไปพร้อมๆกัน เพียงเท่านี้ก็ทำให้ประสบความสำเร็จมีผลกำไรตามที่คาดหวังได้ไม่ยากค่ะ (อ่านต่อ กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย หรือ กลยุทธฺ์8p แบบสรุปหน้าเดียว)

Klook.com