กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย8Pสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

0
7269
Klook.com

กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P ที่มีอยู่ด้วยกัน8 ด้านไปใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนส่วนจะประสบความสำเร็จ   ทำให้ร้านค้าออนไลน์ที่นำกลยุทธ์8P ไปใช้มียอดขายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด นั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนรู้    กลยุทธ์แต่ละด้านซึ่งหากศึกษาอย่างเข้าใจก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเห็นผล เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านค้า    ออนไลน์เข้าใจความหมายของกลยุทธ์ในแต่ละด้านเรามีคำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจง่ายๆมาแนะนำให้ศึกษา   ดังนี้ค่ะ

ความหมายและแนวคิดของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคืออักษร P ตัวที่หนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ   ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบห่อให้สินค้าที่เรานำมาจำหน่ายมีความน่าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน หากเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าออกมา    จำหน่ายเอง การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจำหน่ายต้องมีความชัดเจน เช่น เปิดร้านค้า ออนไลน์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ขายเสื้อผ้าคนอ้วน ขายสินค้า Pre order หรือขายเครื่องสำอาง ขายอาหาร เสริม เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดกลุ่มลูกค้าทำให้จัดหาสินค้ามาจำหน่ายได้ตรงตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้าแล้วยังทำให้เรารู้ว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มาก น้อยเพียงใดซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่จะผลิตหรือนำมาจำหน่ายต่อไป

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงอักษร P ตัวแรกที่ยังเหลือกลยุทธ์อีก7 ด้านซึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ im2market ยังมีรายละเอียดและคำอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับกลยุทธ์อีก7ด้านมานำเสนอในบทความตอนต่อไป อย่าลืมติดตามอ่านนะคะ (อ่านต่อ กลยุทธ์ราคา หรือ กลยุทธฺ์8p แบบสรุปหน้าเดียว)

 

Klook.com